Do góry

Historia/Projekty

 

W 1992 roku powołane do życia Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej TERPSYCHORA zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000112589.Pod jego patronatem działają Społeczna Szkoła Baletowa oraz Społeczne Ognisko Baletowe.

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie sztuki baletowej. W obu placówkach dzieci kształcą się w duchu wewnętrznej dyscypliny, harmonii i piękna rozwijając swoją osobowość poprzez taniec i muzykę.

 

Społeczna Szkoła Baletowa

Społeczna Szkoła Baletowa powstała w 2000 r. z inicjatywy pani Urszuli Brylewskiej. Została zarejestrowana w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych pod nr 268/13/2000. 
Szkoła współpracuje ściśle z Społecznym Ogniskiem Baletowym, z którego ,,wyławia"' utalentowane dzieci i zapewnia im kontynuację nauki.

Do szkoły zapraszamy dzieci w wieku od 9 do 10 lat, o szczególnych zdolnościach i warunkach fizycznych. Uczniów do szkoły kwalifikuje komisja.

Placówka umożliwia utalentowanym dzieciom profesjonalną naukę tańca. Uczymy w systemie popołudniowym wyłącznie przedmiotów zawodowych. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu.

Celem Szkoły Baletowej jest:

opanowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń w zakresie tańca klasycznego i innych technik tanecznych
rozwijanie wrażliwości muzyczno-rytmicznej,
dążenie do pełni wyrazu artystycznego,
uzewnętrznienie wrażliwości na piękno ruchu,
kształtowanie wytrzymałości psychiczno-fizycznej,
rozwijanie indywidualności artystycznej ucznia,
przyswajanie szacunku do pracy i dyscypliny,

Społeczne Ognisko Baletowe

Społeczne Ognisko Baletowe powstało we wrześniu 1958 r. z inicjatywy pana Adama Nowakiewicza, aktora częstochowskiej sceny Teatru im. A.Mickiewicza oraz jego żony Jadwigi Nowakiewicz. Pierwszym dyrektorem Społecznego Ogniska Baletowego był pan Józef Śliwiński, następnie pan Eugeniusz Nysar. Od 1976 roku funkcję tę pełniła pani Anna Lechowicz a po niej Ewa Mrzygłód. Od 1994 roku funkcję  dyrektora zarówno w Społecznym Ognisku Baletowym jak również od 2000 roku w Społecznej Szkole Baletowej powierzono  pani Urszuli Koroluk-Brylewskiej. We wrześniu bieżącego roku na stanowisko dyrektora powołana została pani Aneta Wojtyra.

Kilkudziesięcioletni okres działalności Społecznego Ogniska Baletowego w Częstochowie obfitował w bardzo wiele wydarzeń artystycznych. W naszym dorobku artystycznym możemy wymienić spektakle baletowe, bajki taneczne i widowiska artystyczne takie jak:

„Dziadek do orzechów”, muz. Piotr Czajkowski
„Śpiąca królewna”, muz. Piotr Czajkowski
„Coppelia”, muz. L. Delibes
„Kopciuszek”, muz. Sergiusz Prokofiew
„Calineczka”, muz. mix bajka dla dzieci
„Cztery pory roku”, muz. A. Vivaldi, A. Mozart, F. Chopin
„Taniec od średniowiecza do współczesności” – spektakl zawierający różnorodne formy muzyczne i techniki taneczne
„Miniatury baletowe”, muz. D. Szostakowicz
„Ziemianie ratujcie swoja planetę” – spektakl ze słowem mówionym do muzyki współczesnej
„Tańce różnych narodów” – w ramach poznawania innych kultur
„Tęczowy Chopin” – spektakl zaskakujących aranżacji muzycznych utworów chopinowskich, jak również zaskakujących choreografii stworzony z okazji Roku Chopinowskiego 2010.
Nasza placówka bierze udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych w mieście Częstochowa, jak i poza jego granicami. Współpracujemy z innymi stowarzyszeniami. Gościmy w teatrze dramatycznym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, Sali „Klubu Politechnik”, a przede wszystkim współpracujemy z Filharmonią Częstochowską.

W 2001 roku mieliśmy zaszczyt być oddelegowani przez nasze miasto do udziału w spotkaniach teatralnych „Theaters Spiele – Pforzheim – Niemcy”.

W roku 2005 gościliśmy w Lourds we Francji z programem kultywującym polskie tradycje narodowe (tańce narodowe) do muzyki F.Chopina, L. Różyckiego i W. Lutosławskiego z okazji „Dni Kultury Polskiej”.

Od 20 lat prezentujemy co dwa lata nasz program artystyczny w mieście Geel w Belgi i uczestniczymy tam w również w Eurofestynach.
Prowadzimy naszą placówkę kulturalno – edukacyjną tak aby przekazać dzieciom i młodzieży jak największą wiedzę o tańcu i muzyce.

 NASZE PROJEKTY :

ROK 2020

BENEFICJENT ŚRODKÓW FUNDUSZU WSPARCIA KULTURY

PROJEKT,,ZIEMIANIE BUDZIK DZWONI'' REALIZOWANY PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWA"

PROJEKT,,TAŃCZĄCE CZTERDZIESTKI" WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWA

ROK 2021

ZADANIE,, SZTUKA TANECZNA NALEŻY DO CIEBIE" REALIZOWANY PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWA

ZADANIE ,, POMÓŻMY INNYM" DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWA

ROK 2022

PROJEKT,,BAJKOWY ŚWIAT'', KTÓRY ZAPREZENTOWNY ZOSTANIE W SALI FILHARMONII CZĘSTOOCHOWSKIEJ IM. B.HUNERMANA REALIZOWANY PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWA .KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI 6000 PLN.

15.03.2023       SPRAWOZDANIE FINASOWE 

            DRODZY PAŃSTWO, CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA UPOWSZECHNIANIA SZTUKI BALETOWEJ,,TERPSYCHORA'' W CZĘSTOCHOWIE W TROSCE O PRZEJRZYSTOŚĆ DZIAŁAŃ NASZEJ INSTYTUCJI INFORMUJEMY, ŻE SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2022 JEST DOSTĘPNE DO WGLĄDU W SEKRETARIACIE TOWARZYSTWA

KONTAKT

Społeczna Szkoła Baletowa i Społeczne Ognisko Baletowe pod patronatem Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej „TERPSYCHORA” z siedzibą w Częstochowie

Adres:
Al.Wolności 21 - Budynek dworca
42-202 Częstochowa


tel: +48 34 361-24-68 czynny od 16:00 do 20:00
tel kom.:  606-104-266

DYREKTOR SZKOŁY:  889696662
e-mail: tuszb@terpsychora.czest.pl

https://m.facebook.com/SSzBiSOB/?locale2=pl_PL

KONTO BANKOWE

TOWARZYSTWO UPOWSZECHNIANIA SZTUKI BALETOWEJ ,, TERPSYCHORA" 

W CZĘSTOCHOWIE 

AL.WOLNOŚCI 21    , CZĘSTOCHOWA 42-202

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A

NR RACHUNKU: 27 2030 0045 1110 0000 0096 6030

 

Fundusz Wsparcia Kultury — ARToffNIA fundacja tańca i sztuki